Tuesday, 25/01/2022 - 02:14|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Kim Đồng
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
57/PGDĐT-TH Công văn: 57/PGDĐT-TH (Báo cáo kết quả triển khai các giải pháp khắc phục những hạn chế trong dạy và học theo kiến nghị tại Báo cáo số 337/BC-ĐĐBQH của Đoàn Đại biểu Quốc Hội và Báo cáo số 180/BC-VHXH của Ban Văn hóa HĐND tỉnh) 24/01/2022
56/PGDĐT-CNTT Công văn: 56/PGDĐT-CNTT (Trưng tập viên chức các đơn vị trường học hỗ trợ công tác tiêm ngừa Covid-19 trên địa bàn huyện) 24/01/2022
59/GM-PGDĐT Giấy mời: 59/GM-PGDĐT (Tham dự họp Hiệu trưởng trực tuyến định kỳ tháng 02 năm 2022) 24/01/2022
09/KH-PGDĐT Kế hoạch: 09/KH-PGDĐT (Thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2022) 21/01/2022
Liên kết website